อำเภอกุฉินารายณ์ประกวดรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพและสร้างความสุขในเทศกาลปีใหม่

อำเภอกุฉินารายณ์ประกวดรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพและสร้างความสุขในเทศกาลปีใหม่

ชาวตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดรำวงย้อนยุคชิงรางวัล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสุข สนุกสนานและความสามัคคีให้กับชาวชุมชน

การประกวดรำวงย้อนยุคของอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีความสามัคคี และทำให้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเป็นการออกกำลังกายไปในตัว ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีการซักซ้อมให้มีรูปแบบท่าทางเคลื่อนไหวที่พร้อมเพียงกัน จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจำนวนมาก จากการเปิดรับสมัครทีมที่จะร่วมการประกวด มีทีมส่งเข้าประกวด ทั้งหมด 9หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง

สำหรับรางวัลในการประกวดจะประกอบไปด้วย เงินรางวัลพร้อมถัวยรางวัล จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 ได้รับเงิน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 3 ได้รับเงิน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดยใช้สถานที่ประกวด ณ วัดโพธิ์ชัย หนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีนาย ประเสริฐ บุญเรือง อดีต ส.ส กาฬสินธุ์เขต 6 เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันรำวงย้อนยุคในครั้งนี้

การประกวดรำวงย้อนยุคของอำเภอกุฉินารายณ์ ได้ดำเนินการประกวดในเวลา 18.00น.-21.00น.ของวันที่ 26 ธ.ค.2560  และผลการประกวดปรากฎว่าทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปคือทีมของพี่น้องชุมชนหมู่ที่ 1ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของชุมชนหมูที่ 6 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของชุมชนหมู่ที่ 8

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่