โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างจัดงานพบปะสังสรรค์ หารายได้ช่วยพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างจัดงานพบปะสังสรรค์ หารายได้ช่วยพัฒนาการศึกษา

ที่อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมืองพังงา ว่าที่ร้อยตรีลัทธิ ยศปัญญา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้ช่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะครู-ผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนในทุกระดับชั้นและศิษย์เก่า เป็นจำนวนมาก

นางวลัยภรณ์ จินดาพล ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ชมรมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับทุกภาคส่วนในโรงเรียน จัดกิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านการแสดง และจัดหารายได้มาช่วยสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงชุมชน ทำให้เกิดความสมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนตลอดไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่