นักเรียนมัธยมปลายแม่สอดแต่งกายชุดพ่อมดไปสอบกลางภาคเรียนคลายหนาว

นักเรียนมัธยมปลายแม่สอดแต่งกายชุดพ่อมดไปสอบกลางภาคเรียนคลายหนาว

ตาก : เด็กมัธยมปลายโรงเรียนสรรพวิทยาคม ยกห้องสวมเสื้อแฮลิพอตเตอร์ หรือ ชุดพ่อมดไปสอบกลางภาคเรียน ท่ามกลางความหนาวที่มากับสายฝน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น กับ ฝนที่ตกลงมาในฤดูหนาว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ในสังกัดสพม. 38 จ.สุโขทัย สวมเสื้อกันหนาว แบบแฮลิพอตเตอร์ เป็นเสื้อแบบพ่อมด สีเดียวกัน ไปสอบกลางภาคเรียนที่โรงเรียน  ทั้งนี้เพราะความรัก ความสามัคคี  และเพื่อเป็นอนุสรณ์ของรุ่น ที่จะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อในปีหน้า จึงไปสั่งซื้อเสื้อกันหนาวแบบเดียวกัน เพื่อความสามัคคี และมีความเป็นระเบียบ มีวินัย ภาพนี้เป็นการแชร์กันในสังคมออนไลน์ เป็นภาพที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อยู่ในเขตตำบลแม่สอด ติดชายแดนไทย – เมียนมา ( แม่สอด – เมียวดี ) มีนักเรียนจำนวนกว่า 2,700 คน สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนหลายศาสนา หลากหลายด้วยวัฒนธรรม และมากไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ แต่มีความสามัคคีกันเป็นเลิศ

นายอชิร ปัญญาเทพ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมปลายที่สวมชุดแฮลิพอตเตอร์  กล่าวว่า การรวมกลุ่มของนักเรียน เป็นแนวคิดของนักเรียนเอง ที่คิดว่า เมื่อศึกษาจบจากโรงเรียนไปแล้ว ต้องแยกย้ายกันไป จึงต้องการมีเสื้อเป็นที่ระลึก และร่วมกันหาแบบ ซื้อเสื้อกันมาเอง ซึ่งเวลามีกิจกรรม นักเรียนก็สวมเสื้อแบบเดียวกัน เช่นวันนี้ มีการสอบภาคเรียน ประกอบกับอากาศที่หนาวเย็น มีฝนตกลงมา กลุ่มนักเรียนจึงนัดกันสวมเสื้อนี้ ซึ่งถือว่า เป็นการรวมกลุ่มที่ดี ทำให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่