ติวเข้มผู้จัดหาโลหิต เทคนิคให้เลิือดปลอดภัยต่อผู้ป่วย

ติวเข้มผู้จัดหาโลหิต เทคนิคให้เลิือดปลอดภัยต่อผู้ป่วย

มหาสารคาม – เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้จัดหาโลหิตและการใช้โลหิตที่ปลอดภัย    

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพ ผู้จัดหาโลหิตและการใช้โลหิตที่ปลอดภัย”  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการให้โลหิตที่ปลอดภัย แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการให้โลหิตผู้ป่วย และเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา ภาคเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตตั้งแต่ปี 2559-2560 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานผู้บริจาคโลหิต ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยความสมัครใจ จำนวนกว่า 40 หน่วยงาน

นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้ที่ประสบอุบัติได้รับบาดเจ็บถึงขั้นผ่าตัดและต้องใช้เลือดจำนวนมาก  ที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้ได้ครบทุกกรุ๊ปเลือด เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประสานงานจิตสาจัดหาโลหิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดและสมควรได้รับการยกย่องในความดี ทั้งนี้ในปี 2561 ได้เตรียมบุคลากรและวางแผนรับริจาคโลหิตในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอเรียบร้อยแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานและชุมชนโดยตั้งเป้าต้องมีโลหิตแก่ผู้ป่วยให้เพียงพอตลอดเวลา

ด้าน นพ.สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า  การบริจาคโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล นับว่าเป็นกุศลอันสูงสุดเพราะเป็นการให้ส่วนหนึ่งของชีวิตไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น ผู้ให้ย่อมเกิดความปิติ บังเกิดความสุขใจจากผลบุญของการให้ หากประชาชนทั่วไปมีความประสงค์จะบริจาคโลหิต ร่วมบริจาคได้ที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาสารคาม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 118

บริจาคโลหิต-เหล่ากาชาด-มหาสารคาม

สำหรับจังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านมามีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 40,468 คน ปริมาณโลหิตมากกว่า 15,000,000 ซีซี อำเภอที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตสูงที่สุด คือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนหน่วยงานที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตสูงที่สุด คือ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่