หมู่บ้าน “เศรษฐกิจ” ของจังหวัดสกลนคร เพราะในหลวง ร.9 

หมู่บ้าน “เศรษฐกิจ” ของจังหวัดสกลนคร เพราะในหลวง ร.9 

@สกลนคร-จากหมู่บ้านที่ยากจนและแห้งแล้งที่สุดของจังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานอ่างเก็บน้ำ  พลิกฟื้นสู่ หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง  เงินสะพัดหลายสิบล้านบาท/ปี 

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 ที่บ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายหวล ยางธิสาร อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยยาง และนายเสวต จันทะพรม ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร ร่วมบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งนี้  ซึ่งเดิมเคยได้รับฉายาว่าหมู่บ้าน “ขอทาน”

แต่ปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยางอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ  กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎร  พ.ศ.2532  กลับมาพลิกฟื้นอยู่ดีกินดี เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจ” ของจังหวัดสกลนคร  มีรายได้จากการขายกล้าไม้ครอบครัวละเฉลี่ย 20,000 – 50,000  บาท/เดือน

ในอดีตก่อน พ.ศ. 2527  บ้านห้วยยางเดิมเคยมีฉายาว่าเป็นหมู่บ้านขอทาน  เพราะราษฎรที่นี่ล้วนยากจน เป็นผู้ด้อยโอกาส ไม่ใช่เพราะความเกียจคร้าน  แต่เป็นเพราะความแห้งแล้ง ดินแตกระแหง  และขาดแคลนแหล่งน้ำอย่างหนัก   จึงไม่สามารถทำเกษตรกรรม ทำไร่-ทำนา ได้แต่เพียงขึ้นเขา ขุดหัวมัน หาของป่า หน่อไม้  ปู-ปลา เพื่อรับประทาน

ในตอนนั้นบ้านห้วยยางมีประชากรประมาณ  200 คน  ด้วยปัจจัยด้านความแห้งแล้งข้างต้น ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงได้ออกขอทานตระเวนเร่ร่อนไปตามหมู่บ้าน-อำเภอต่างๆ โดยจะมุ่งขอข้าวสารเป็นหลัก  เพื่อนำมารับประทานประทังชีวิตในครอบครัว

นายหวล  ยางธิสาร อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยยาง

นายหวล  ยางธิสาร อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยยาง เล่าว่า สมัยก่อน ชาวบ้านต้องออกขอทานเพื่อหาข้าวมาเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือก  บางครั้งก็เข้าไปขอข้าวก้นบาตรมาประทังชีวิต  หลังในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง ให้ชาวบ้านจากนั้นก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวบ้านไม่ต้องออกเร่ร่อนขอทาน  มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าว ปลูกผัก

นอกจากนี้พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวบ้าน  รวมถึงความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ชาวตำบลเหล่าโพนค้อ  สามารถผันน้ำจากอ่างห้วยโท-ห้วยยาง  มาทำการเกษตร  ทำไร่ทำนา  รวมถึงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ขายจนทุกวันนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านต่อปี  มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์จากอ่างแห่งนี้กว่าหมื่นไร่

พื้นที่นาข้าวรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง และท่อส่งน้ำชลประทานสู่ภาคการเกษตร

นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโท ในเขตบ้านโพนงาม และบ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆ  ซึ่งกำลังเดือดร้อน ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทุกฤดู

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2532  ทรงเสวยพระกระยาหารค่ำเลี้ยงต้อนรับทูตานุทูตจากต่างประเทศ ที่ศาลาทรงงาน อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง  ซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทอดยาวไปบรรจบกับภูเขา น้ำใสสะอาด  ลมเย็นพัดมาจากเทือกเขาภูพานที่อุดมไปด้วยป่าไม้และหินผา

ศาลาอนุสรณ์ การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง
นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ

นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าวต่อว่า ชาวบ้านห้วยยางได้ยึดอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้จำหน่ายส่งทั่วประเทศ  ชาวบ้านต่างน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้  กล้าไม้ที่นิยมปลูกจำหน่ายจะเป็นมะละกอ ซึ่งปลูกได้ทั้งปี และยังมีกล้าไม้อีกหลายชนิด อาทิ  หวาย ยางนา มะม่วง มะนาว มะกรูด ฯ

สำหรับพืชที่น่าสนใจ อีกชนิดหนึ่งก็คือผักหวาน  เกษตรกรบ้านห้วยยางคิดค้นการปลูกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถขยายเพาะพันธุ์ผักหวานขายได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน  กล้าผักหวานที่โตแล้วสามารถขายได้ถึงต้นละกว่า 1,500 บาท

โดยจะมีพ่อค้าทั่วประเทศเข้ามาที่หมู่บ้านห้วยยางเพื่อซื้อพันธุ์กล้าไม้ไปจำหน่ายต่อ ยิ่งใกล้เทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2561 ความต้องการกล้าไม้ยิ่งเพิ่มขึ้น  เกษตรกรชาวห้วยยางจึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตตาม  ส่งผลให้มีเงินสะพัดหลายล้านบาทในช่วงปีใหม่

อย่างไรก็ดี “ผมในฐานะที่เป็นนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ  ก็จะต่อยอดส่งเสริมการขายให้สะดวกรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น ในยุคดิจิตอลเช่นนี้ ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์  ผลักดันการขายออกสู่ตลาดต่างประเทศ  เพิ่มมูลค่า  โดยในอนาคตเราอาจจะได้เห็นคนสหรัฐปลูกต้นผักหวานที่รัฐนิวยอร์ก เงินหมุนเวียนเข้าสู่บ้านห้วยยางและกลุ่มเพาะกล้าไม้จากหลักสิบล้านอาจเพิ่มเป็นหลายร้อยล้านบาทได้” นายเอกภพ  โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่