ทม.เพชรบูรณ์ซ้อมแผนดับเพลิง-กู้ชีพกู้ภัยพร้อมรับมือปีใหม่

ทม.เพชรบูรณ์ซ้อมแผนดับเพลิง-กู้ชีพกู้ภัยพร้อมรับมือปีใหม่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ อาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีประธานสภา,ปลัดเทศบาล,สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมชมการการฝึกซ้อม

โดยการจัดการอบรมฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะมีการอบรมระหว่างวันที่ 6-28 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงปีใหม่ และฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ มีจิตสำนึกอยู่เสมอในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมทดสอบการเตรียมพร้อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยนังเป็นการซักซ้อมทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และแผนการดับเพลิงการกู้ภัย ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เข้าใจ และเกิดความชำนาญตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

ข่าวและภาพโดย : สวัสดิ์ มาพาก / ว่าที่ ร.ต. สรุศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่