กรมทหารราบที่ 151 เตรียมความพร้อมแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เทศกาลปีใหม่

กรมทหารราบที่ 151 เตรียมความพร้อมแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เทศกาลปีใหม่

ที่บริเวณกรมทหารราบที่ 151 ในวันนี้ (27 ธ.ค. 60) พันเอกพงศกร แสงกุล เสนาธิการกรมทหาร ราบที่ 151 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสภาพ ความพร้อม ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเตรียม ความพร้อมให้แก่กำลังพลของหน่วยในการปฏิบัติ หน้าที่ในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้

โดยสืบเนื่องมาจากกองทัพภาคที่ 4 กองกำลัง รักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการ ให้หน่วยงานเตรียมการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันหยุด 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 โดยช่วงนั้น จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงนักท่อง เที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็จะเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งอำนวยความสะ ดวกให้กับประชาชน จึงได้มีการจัดเตรียมชุดเผชิญ เหตุและชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์ภาย ในหน่วยและพื้นที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง โดย สามารถให้การสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ เมื่อ ได้รับการประสานได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งวาง แผนบริหารจัดการจัดระบบหมุนเวียนกำลังพลปฏิบัติงานให้เหมาะสมเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำกำกับ และดูแลกำลังพลให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่งตัวแต่งกายให้ ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติต่อประชาชนด้วย ความสุภาพ อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการระวัง ป้องกันเป็นมาตรการหลัก โดยใช้งานด้านการข่าว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี

นอก จากนี้ ยังให้ประสานไปยังหน่วยงานด้านการข่าว ประสานไปยังผู้ประกอบการและประชาชน ในการ ร่วมมือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนหากตรวจพบสิ่งผิด ปกติในพื้นที่ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และ นอกจากนี้ ยังให้จุดตรวจความมั่นคงรวมถึง จุดสกัด เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติโดยจัดกำลังอาสา สมัครประชาชนร่วมดำเนินการในลักษณะจิตอาสา ด้วย อีกทั้งจัดชุดช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อ สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาหรือ อุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ จะตั้งจุดบริการประชาชน หรือจุดพักรถ พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมในบริเวณ ด้านหน้าที่ตั้งหน่วยหรือเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3มกราคม 2561

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่