จังหวัดเลย ผุดประติมากรรมหุ่นฟางส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

จังหวัดเลย ผุดประติมากรรมหุ่นฟางส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เลย-ที่บริเวณทุ่งนาบ้านนาอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้มีการจัดสร้างประติมากรรมหุ่นฟางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยในตัวหุ่นฟางดังกล่าวจะมีเรื่องเล่าในตำนานของเมืองเลย หุ่นฟาง ประกอบด้วย ช้าง พญานาคราช ค่างแว่น ปลาชนิดต่างๆ ประมาณว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว

นายธรรมนูญ ภาคธูป รองผู้จัดการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย(อพท.)เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก อพท.ได้เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลนาอ้อ จำเป็นต้องมีการสร้างแลนด์มาร์คเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะเข้ามาชมและเป็นจุดถ่ายภาพด้วยหลังจากศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านนาอ้อ ซึ่งมีวิถีชีวิตคือการทำนา

หลังทำนาก็จะเผาฟางข้าวเพื่อปลูกพืชเกษตรอย่างใหม่ขึ้นซึ่งการเผาฟางข้าวทำให้เกิดปัญหามลภาวะพืชที่ปลูกมีปัญหาเรื่องราคาเลยคิดว่าเรานำของที่มีอยู่ในนาอ้อโดยใช้การท่องเที่ยวเข้ามารับใช้ชุมชนในมิติของสิ่งแวดล้อมและมิติของสังคมเลยคิดสร้างประติมากรรมหุ่นฟางเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากลุ่มโคว น่ำเซ่ง เป็นคนขับเคลื่อนและผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเห็นด้วย

โดยมอบการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยได้เข้ามาร่วมด้วยโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยช่วยในเรื่องประชาสัมพันธ์ ซึ่งประติมากรรมหุ่นฟางนี้จะอยู่ที่นี่ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม-เมษายน เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านบ้านนาอ้อก่อนไปอำเภอเชียงคานได้แวะเวียนมาชม แวะมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนของชาวตำบลนาอ้อเรียนรู้วิถีชุมชน การทอผ้า การทำข้าวปุ้นฮ้อน การจักรสานไม้ไผ่ เป็นต้น

นับว่าเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีมีบ้านเสาตั้งดินที่เก่าที่สุด มีการอนุรักษ์เอาไว้ที่วัดศรีจันทร์ วัดศรีชมชื่น แล้วไปชมภาพหุ่นฟางกลางทุ่งนา ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย

ภาพข่าว : วสันต์ สุนา จังหวัดเลย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่