เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง Remember me เพลงประกอบภาพยนตร์ COCO

เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง Remember me เพลงประกอบภาพยนตร์ COCO

รายการ Teaching Singlish With กี้ กะ โก้

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงประกอบภาพยนตร์ COCO
remember me

โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร (ครูโก้) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don’t let it make you cry
For even if I’m far away I hold you in my heart
I sing a secret song to you each night we are apart

Remember me
Though I have to travel far
Remember me
Each time you hear a sad guitar
And know that I’m with you the only way that I can be
Until you’re in my arms again
Re mem ber me

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่