ขนส่งซักซ้อมการใช้รถใช้ถนนเพิ่มการเดินรถโดยสาร ไทย-เขมร 150 คัน

ขนส่งซักซ้อมการใช้รถใช้ถนนเพิ่มการเดินรถโดยสาร ไทย-เขมร 150 คัน

สระแก้ว – สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ซักซ้อมการใช้รถใช้ถนนและเตรียมเพิ่มการเดินรถโดยสารระหว่างไทย-เขมร 150 คัน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังทำความเข้าใจ  โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ กล่าวว่า ประเทศไทยและกัมพูชาได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิ์การจราจรสำหรับการขนส่งข้ามพรมแดน และจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต เพื่อเริ่มการใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดให้มีการเดินรถบรรทุกตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่การเดินรถโดยสารประจำทาง ระหว่าง 2 เส้นทาง คือ สายกรุงเทพ-เสียมเรียบ ,สายกรุงเทพ-พนมเปญ โดยในระยะแรกทั้งสองฝ่ายได้กำหนดจำนวนใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง ทางถนนข้ามพรมแดนไทยกัมพูชา ประเทศละ10 ฉบับ(คัน) จนล่าสุดได้มีการเพิ่มโควต้า การเดินรถจาก 40 คันเป็น 150 คัน และจากการบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีรถโดยสารที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชาจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีรถบัสและรถตู้วิ่งรับผู้โดยสารระหว่างกัมพูชา-ไทยเป็นประจำ โดยมากมีเส้นทางวิ่งถึงกรุงเทพ แม้ว่าตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ทั้งสองประเทศเปิดให้มีการเดินรถระวังกัน ยังไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุทางถนนร้ายแรงเกิดขึ้นก็ตาม แต่เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การใช้รถในประเทศไทยมีความถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้การนำรถที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ที่เดินรถเข้ามาในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้รถอย่างปลอดภัยตามแนวเส้นทางที่กำหนดไว้ ตามบันทึกความเข้าใจ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วจึงเสนอให้มีการจัดทำบัญชีมีผู้ประกอบการขนส่ง หมายเลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประกอบการ ขนส่ง ผู้แทนผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อประสานงาน กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน

นายณัฏฐชัย กล่าวอีกว่า ใกล้จะเข้าสู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งหวังว่า การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมีจำนวนที่ลดลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และฝากประชาชนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ใช้เส้นทางบริเวณเขาช่องตะโก อำเภอตาพระยา นั้น ให้ช่วยกันระมัดระวัง ซึ่งถนนบริเวณดังกล่าวนั้นค่อนข้างแคบ ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุและเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่