บึงกาฬเข้มระบบขนส่งเทศกาลปีใหม่

บึงกาฬเข้มระบบขนส่งเทศกาลปีใหม่

วันนี้ 26 ธ.ค. เวลา 17.30 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายชายชาติ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขนส่ง และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตรวจเข้มรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยตรวจสอบสภาพความมั่นคงปลอดภัย อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ตรวจสารเสพติดและตรวจวัดแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถโดยสารทุกประเภท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งผลการตรวจสอบรถกว่า 79 คันพร้อมคนขับได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่วันนี้มีประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้างแล้ว

รถบัส
ตรวจความพร้อมของรถโดยสารก่อนออกเดินทาง

นายชาติชาย ยุวชิต ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การตรวจเข้มรถโดยสาร โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางในครั้งนี้ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะใกล้ในช่วงเทศกาลจะมีผู้โดยสารใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดได้เน้นให้รถโดยสารประจำทางที่เดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬจะต้องมีความพร้อมทั้งตัวรถ พนักงานขับรถ และพฤติกรรมการขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัย รถและพนักงานขับรถต้องพร้อม รถทุกคันต้องผ่านการตรวจ พนักงานขับรถจะต้องผ่านการตรวจแอนกอฮอล์ สารเสพติด โดยเฉพาะเรื่องการขับรถอย่างเคารพกฎจราจร และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด จากการตรวจสอบพนักงานขับรถกว่า 88 คน พบว่าทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบึงกาฬ กดอ่านที่นี่