‘ม.อ.’ นำหลักสูตรจัดโรดโชว์ที่ ‘ม.ขอนแก่น’

‘ม.อ.’ นำหลักสูตรจัดโรดโชว์ที่ ‘ม.ขอนแก่น’

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอื่นๆที่สนใจ

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า “ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พยายามเข้าร่วม กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในหลายภาคทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะเราได้รับเสียงสะท้อนว่าภูมิภาคอื่นไม่รู้จักมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยมีความพยายามจะวิจัยในเรื่องของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทำให้ทราบข้อมูลหลายๆ เรื่องที่เป็นจุดอ่อน จึงพยายามประชาสัมพันธ์ให้หลายภาคส่วนรับทราบ ประจวบกับวาระครบรอบ 50 ปี ส่วนนี้จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพของม.อ.มากยิ่งขึ้น

รศ.ดร. ชูศักดิ์ิ เผยต่อว่า “สำหรับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนที่ทำให้นักศึกษาจากภาคอื่นๆ เข้ามาเรียนน้อย ส่วนใหญ่นักศึกษาจากภาคอื่นไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เค้าอยากเรียน และประเด็นเรื่องที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ภาคใต้ ซึ่งค่อนข้างห่างไกล เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของนักศึกษา”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่