ยโสธรเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

ยโสธรเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กิจกรรมขบวนรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยขบวนรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง โดยช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมบูรณาการ การตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
ส่วนวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งประเทศและนานาชาติเป็นจำนวนมากเกิดความเศร้าสลดใจแก่คนทั้งโลก จึงมีการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นภัยและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่