สาวภูไทกว่า 3,000 คน!! รำถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม

สาวภูไทกว่า 3,000 คน!! รำถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม

สาวภูไทกว่า3,000 คน รำถวาย งานนมัสการองค์ พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ปีที่ 66 อย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ร่วมงาน

เมื่อ 18.00น. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการ หรืองานสมโภชองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 66

ในเทศกาลดังกล่าว พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จะร่วมกันนำขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ ไปรอบๆองค์พระธาตุเชิงชุม ชาวชุมชนจะแต่งกายประจำเผ่าพื้นเมือง   และมีนางรำแต่งกายด้วยชุดภูไทกว่า  3,000 คน ร่วมฟ้อนรำอย่างตระการตา ถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระธาตุเชิงชุม  และหลวงพ่อองค์แสน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุนับพันปี  ชาวพุทธนับหมื่นคนต่างเดินทางมาร่วมฟังธรรมและสักการะองค์พระธาตุอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและมหรสพสมโภชตลอดทั้ง 7 วัน จัดงานระหว่างวันขึ้น9-15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 -1 มกราคม 2561

พระธาตุเชิงชุม

โดยในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ต่อเนื่องถึงปีใหม่วันที่ 1 ม.ค. 2561 จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี    ทั้งนี้เมืองหนองหารหลวง” หรือ “เมืองสกลทวาปี” ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จทรงทอดพระเนตรรอยพระบาทของพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ ประทับไว้ พระองค์จึงทรงประทับรอยพระบาทไว้บ้าง เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ทั้งยังทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปภายภาคหน้า พระศรีอาริยะเมตไตรย ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 จะมาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่แห่งนั้นเช่นกัน พระธาตุแห่งนี้ จึงมีนามว่า “พระธาตุเชิงชุม”

อันหมายถึงที่ชุมนุมรอยพระพุทธบาท พระเจ้าสุวรรณภิงคาร เจ้าเมืองหนองหารหลวง และพระนางนารายณ์เจงเวง พระมเหสีที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาก ได้อุทิศพระองค์เป็นพุทธมามกะตลอดชีวิต ทรงถวายมงกุฎทองคำหนักแสนตำลึง สวมบูชาทับรอยพระบาท แล้วทรงสร้างอุโมงค์ก่อด้วยหินเป็นรูปเจดีย์ครอบไว้ ลักษณะสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตร มีประตูเปิดปิด ทั้งสี่ด้าน ในสมัยต่อมาองค์เจดีย์ ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง มีการก่ออิฐถือปูน มียอดฉัตรทองคำ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

สำหรับหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล ตามตำนานบันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ได้เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ มงคลสถานแห่งนี้ จึงถือได้ว่าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาโดยแท้ และอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขององค์พระประมุขของชาติ เมื่อปี พุทธศักราช .2506 ได้พระราชทานยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร

สำหรับการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ถือเป็นเป็นการเทิดทูนโบราณสถานและโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของชาติ  โดยต้องการให้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนการแสวงบุญของชาวพุทธ ให้เป็นที่พบปะของผู้ต้องการสร้างความดีความงามให้คงอยู่สืบไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่