คำขวัญวันเด็ก 61 ” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

คำขวัญวันเด็ก 61 ” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สระแก้ว – เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 61 เน้นคืนความสุขให้กับเด็ก โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2561 คือ ” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยงานวันเด็กแห่งชาติ กำหนดจัดที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  มีการแสดงความสามารถของเด็ก นิทรรศการ ผลงาน ผลผลิตทางการศึกษาและเทคโนโลยี การแจกของขวัญของรางวัลและอาหาร สนุกกับเครื่องเล่นลม นั่งบนหลังม้า เครื่องบินเล็ก รถถัง การเรียนรู้สิทธิเด็กเยาวชน และพระบรมราโชวาท

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กและยาวชนได้แสดงความสามารถ ภายใต้ค่านิยมหลัก  12 ประการ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจัดกิจกรรมที่เด็กต้องการ และให้สภาเด็กและยาวชนจังกวัดสระแก้ว มีส่วนรวมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปี้นี้ โดยเสนอความต้องการผ่านคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม สำหรับคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” และจะให้จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ มาช่วยบริการและดูแลเด็กๆที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่