รมว.แรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมาแม่สอด

รมว.แรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมาแม่สอด

รมว.แรงงานตรวจศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา ที่อำเภอแม่สอด สภาอุตสาหกรรมยื่นร้องขอความสะดวก ลดขั้นตอนในการทำบัตรแรงงาน กลุ่มชาติพันธุ์ชี้พม่าเลือกปฏิบัติ

เมื่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะได้เดินทางทางไปที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยไปเยี่ยม และรับฟังปัญหา ที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว จ.ตาก บริเวณบ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผวจ.ตาก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงให้การบริการของคนต่างด้าว เป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึง แรงงานต่างด้าว ที่จะนำมาใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สำหรับการพิสูจน์สัญชาติที่อำเภอแม่สอด ที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว จ.ตาก นั้น มีการออกเอกสารซีไอ. ซึ่งผ่านการตรวจสุขภาพของฝ่ายสาธารณสุข , ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตากประทับตราลงวีซา และกรมการจัดหางานได้ออกบัตรอนุญาตทำงาน โดยสามารถออกเอกสารซีไอ.ไปแล้วทั้งหมด จำนวน 48,669 คน เฉลี่ยการออกเอกสารซีไอ.ได้วันละ 400 – 500 เล่ม นอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตาก จำนวน 84,589 คน จากนายจ้างจำนวน 21,830 คน ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองได้ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จะยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อดุลย์ ขอให้ลดขั้นตอนในเรื่องการนำแรงงานไปเช้าเย็นกลับ ที่มีค่าธรรมเนียมสูง และขั้นตอนที่ยุ่งยากจนเกินไป อย่างไรก็ดี ปัญหาการพิสูจน์สัญชาติ ที่ศูนย์แม่สอดฯล ยังมีปัญหาการแบ่งชาติพันธุ์ และศาสนา เช่นเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาไม่รับรองการพิสูจน์สัญชาติเมียนมาให้ ทั้งที่มีภูมิลำเนาเกิดในประเทศเมียนมา  จากการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมา ทำให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาไม่ได้รับความเป็นธรรม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่