ทอดมันปลากรายของฝากเลิศรสสุดยอดของดีพันธุ์ปลาต้นแม่น้ำชีชัยภูมิ

ทอดมันปลากรายของฝากเลิศรสสุดยอดของดีพันธุ์ปลาต้นแม่น้ำชีชัยภูมิ

ในช่วงต้อนรับวันหยุดยาวและเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จ.ชัยภูมิ มีสินค้าซึ่งเป็นอาหารรสเลิศ เพื่อสุขภาพ“ทอดมันปลากรายดอนละนาม” ที่ได้รับความนิยมแวะซื้อเป็นของฝากจากนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศที่ผ่านเข้ามาท่องเที่ยวในจ.ชัยภูมิ ต้องพากันแวะมารับประทานไม่ขาดสาย (คลิป)

และสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากเพื่อนและญาติในครอบครัวเพื่อนำไปประกอบอาหารได้อย่างง่ายๆอีกประเภท ที่ขึ้นชื่อของจ.ชัยภูมิ ตกยกนิ้วให้อีกประเภทคือสุดยอดอาหารของฝากเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคทุกกลุ่มให้การยอมรับและเป็นสินค้าเก่าแก่สืบทอดภูมิปัญญาของคนในชุมชน หมู่บ้านดอนละนาม ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์จากปลา”ทอดมันปลากราย “ มาช้านานแต่โบราณ

เพราะชุมชนเก่าแก่ที่นี่มีภูมิประเทศอาศัยอยู่รอบริมบึงละหาน มายาวนานและเป็นบึงขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย มีเนื้อที่กว้างใหญ่และเป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลากรายที่นี่จำนวนมากในชุมชน ของแหล่งต้นกำเนิดแม่นำชีที่จ.ชัยภูมิ ได้ไหลไปช่วยหล่อเลี้ยงชาวอีสาน หรือภาคตะวันออกฉียงเหนือมาช้านาน

มาจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนทอดมันปลากราย ถือเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ ของฝากโอท็อประดับ 5 ดาวขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้ามาช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านคนในชุมชนคนที่นี่อย่างยั่งยืนมาได้จนปัจจุบัน ที่ชาวบ้านรอบบึงละหานจะเป็นจุดทางผ่านหลักสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องใช้ทางผ่านเข้ามาทั้งไปและกลับจากจ.ชัยภูมิ ในเส้นทางหลวงหมายเลข 201 สีคิ้ว-ชัยภูมิ  มาจากโคราช เข้าผ่านสี่แยกต.หนองบัวโคก เข้าสู้ตัวอ.จัตุรัส ก่อนที่จะผ่านจ.ชัยภูมิ เชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆเป็นประตูสู่ภาคอีสาน

ที่มีอาชีพวิถีชีวิตหลักของชาวบ้านดอนละนาม  ต.ละหาน  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่นี่ในหลายสิบหมู่บ้าน  ที่พากันยึดการทำอาชีพการเกษตรและประมงพื้นบ้าน  ซึ่งพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้านดอนละนาม จะมีพื้นที่ติดกับ “ลุ่มน้ำบึงละหาน” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว้างเกือบ 30,000 ไร่ และ เป็นที่ลุ่มสำคัญที่รองรับน้ำจากหนองลำคันฉู  และห้วยต่างๆสาขาหลักของลำแม่น้ำชีที่จ.ชัยภูมิ เป็นต้นกำเนิด เช่น ห้วยกอก ห้วยหลัว เป็นจุดเชื่อมทางน้ำหลายสายได้ไหลเข้ามารวมกันลงสู่บึงละหานและเป็นแหล่งเก็บน้ำที่สำคัญของจ.ชัยภูมิ ได้เก็บสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ตลอดทั้งปี ก่อนที่จะเชื่อมล้นไหลลงสู่แม่น้ำชี  ส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงที่จ.ขอนแก่นได้อีกทาง

และมีพันธุ์ประจำถิ่นอยู่ชุกชุม หรือใช้เป็นชื่อพันธุ์ปลาประจำจ.ชัยภูมิ ก็คือ“ปลากราย” เป็นพันธุ์ปลาอีกชนิดหนึ่ง ในลุ่มน้ำบึงละหานที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนำมาแปรรูปสร้างอาชีพผลิตเป็นอาหารเลิศรสของจังหวัดรวมทั้งส่งออกไปยังทั่วประเทศมูลค่าสูงไม่น้อยกว่า ปีละ 800-1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

ซึ่งชาวบ้านที่นี่จะนำปลาและสัตว์น้ำอื่นๆไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือนำไปทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่น เนื้อปลากรายขูด ทอดมันปลากราย ลูกชิ้นปลากราย ฯลฯ เพื่อส่งจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนมาต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีตลอดทั้งปีของทุกปี หากนักท่องเที่ยวใครที่ไม่ได้แวะมาชิม หรือเลือกซื้อเป็นของฝาก ก็ถือว่าพลาดเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้มาลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อของจ.ชัยภูมิ แห่งนี้

โดยด้าน นายชัยวัฒน์ ธงสันเทียะ อายุ 50 ปี และ นางสำรวย  ธงสันเทียะ  อายุ 47 ปี สองสามีภรรยาผู้ริเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่เป็นสากลมากขึ้น ของทอดมันปลากราย ให้กับชาวบ้านในชุมชนหลายสิบหมู่บ้านมารวมตัวกันอย่างจริงจังขึ้นมาต่อเนื่องกว่า 20 ปี

ที่ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์รวมกลุ่มกันจากทุกหมู่บ้าน ที่เลขที่ 111 หมู่ 5 ต.โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  ทั้งสองเล่าว่า  เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ตนเองได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ในหมู่บ้านดอนละนาม และเห็นชาวบ้านจับปลาหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมากได้ตลอดทั้งปี

เนื่องจากลุ่มบึงละหาน เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด  ตนจึงได้รับซื้อปลาจากชาวบ้าน แรกๆก็นำไปขายที่ตลาดในหมู่บ้าน และในอำเภอที่อยู่ติดบึงละหาน ต่อมาชาวบ้านได้นำปลามาขายให้ในจำนวนมากขึ้น จึงได้นำมาปลามาแช่แข็ง แล้วได้นำไปส่งที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ  เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนและกลุ่มชาวบ้าน ในขณะเดียวกันขากลับเข้าสู่เมืองอีสาน ยังได้รับซื้อสินค้าจากกรุงเทพฯมาขายให้กับชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ยังได้รับซื้อปลาจากจังหวัดในภาคอีสาน ด้วยวิธีการแช่แข็งแล้วนำกลับบ้านมารวมกับปลาที่ชาวบ้านดอนละนามแล้วส่งขายในกรุงเทพฯ เป็นวิธีที่ทำให้มีรายได้ทั้งขาส่งปลาขายและขากลับบ้าน จนกระทั้งเห็นว่าปลาโดยเฉพาะปลากรายมีจำนวนมากเป็นพิเศษกว่าใครอื่นในจ.ชัยภูมิ จึงได้คิดหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการรวมกลุ่มกับชาวบ้านในชุมชนช่วยกันขูดเฉพาะเนื้อปลากรายแล้วใส่ถุงบรรจุพร้อมจำหน่าย ภายใต้ชื่อทอดมันปลากราย “ร้านปลาไทย” บรรจุขนาดถุงจำนวน 1 กิโลกรัมและครึ่งกิโลกรัม   เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างดีมากอีกทางอย่างเห็นผลได้ดีมากขึ้นมาจนปัจจุบัน ถือว่ามีรายได้งามจนชาวบ้านที่มาร่วมกลุ่มกันสามารถหันมายึดเป็นอาชีพหลักได้ตามาอีกเป็นจำนวนมาก

โดยทอดมันปลากราย ส่งจำหน่ายประมาณวันละ 80-100 กิโลกรัม ขายในกิโลกรัมละ 240 บาท ด้วยสูตรที่คิดค้นกันเอง โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย เนื้อปลากรายขูด 1 กก.  พริกแกง 1 ขีด น้ำปลา 1 ขีด หากต้องการนำไปผสมเพื่อทอดแล้วรับประทานก็ให้ใส่ถั่วฝักยาว 2 ขีด  ส่วนวิธีการทำรับประทานก็ง่ายมากๆ แค่นำลงไป ทอด ก็จะกลายเป็นทอดมันปลากราย เมนูสุดอร่อยได้แล้ว หรือคนที่ชอบต้มยำ ต้มแซบก็สามารถทำได้และสามารถเก็บแช่ไว้ในตู้เย็น เมื่ออยากรับประทานก็นำออกมาทอดร้อนๆหรือต้มตามแต่ใจชอบรับประทานได้ง่ายๆไม่ยาก

ซึ่งลักษณะพิเศษเมื่อทอดมันปลากรายสุกเนื้อปลาจะลอยขึ้นสีจะสวยน่ารับประทาน นำน้ำจิ้มที่มีส่วนผสมหอมแดง แตงกวาหั่นและน้ำเชื่อม เสริฟขึ้นโต๊ะอาหารก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย  แต่ที่ “ร้านปลาไทย” จะทำในส่วนของการบรรจุส่งจำหน่ายทางรถทัวร์ หรือรถขนส่งรับจ้าง จะไม่ค่อยได้ทอดสดๆให้รับประทาน แต่ถ้าต้องการก็สามารถโทรสั่งจองโต๊ะรอไว้ที่ร้านล่วงหน้าก่อนแล้วมารับที่ร้านได้เลยได้เช่นกันเพื่อคณะทัวร์จำนวนมากที่เดินทางมาจะได้ไม่ต้องรอนาน ซึ่งช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและช่วงวันหยุดยาวที่สำคัญต่างๆทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมา ก็สามารถติดต่อสอบถามหรือโทรสั่งได้ที่เบอร์โทร   044-890652 , 081-5239027

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่