พิจิตรเริ่มแล้งเห็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำยม

พิจิตรเริ่มแล้งเห็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำยม

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรส่อเค้าจะประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตรลดระดับลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำยมเป็นวังน้ำและมีขนาดกว้างกว่าบริเวณอื่น แม่น้ำยมลดระดับลงจนเกิดมูนดินทรายขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร สูงพ้นน้ำเกือบ 1 เมตร มองจากริมแม่น้ำยมเห็นได้อย่างชัดเจนลักษณะเป็นเกาะที่เกิดกลางแม่น้ำยมทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียงเดือนเศษบริเวณดังกล่าวน้ำจากแม่น้ำยมที่มีปริมาณมากได้เอ่อท่วมพื้นที่ตลิ่งทั้งสองฝั่ง บ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม สูงกว่า 2 เมตร

สำหรับวังน้ำแม่น้ำยมบริเวณหมู่ที่ 8ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รู้จักกันในชื่อวังราหู เกิดจากการที่มีชาวประมงพื้นบ้านหาปลาในช่วงหน้าแล้งและพบปลาซึ่งคลาดว่าเป็นปลาราหูขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถจับได้ ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมามีการดำเนินการขุดลอกสันดอนแม่น้ำยมบริเวณดังกล่าวแต่หลังจากน้ำท่วมนานกระแสน้ำที่ไหลแรงได้พัดเอาทรายรวมกันเป็นมูนทรายจนเกิดเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำยมโดยส่อเค้าที่จะขยายขนาดของเกาะขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำยมที่ยังคงลดระดับลง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่