พิจิตรหนาวจัด พระสงฆ์ต้องใช้วิธีก่อกองไฟเพื่อผิงไฟคลายความหนาว

พิจิตรหนาวจัด พระสงฆ์ต้องใช้วิธีก่อกองไฟเพื่อผิงไฟคลายความหนาว

สภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 11 ถึง 16 องศาเซลเซียส  ทำให้บรรยากาศทั่วไปในช่วงเช้าเกิดหมอกตามพื้นที่ต่างๆ  ขณะที่อากาศหนาวจัดส่งผลกระทบกับประชาชนรวมถึงพระสงฆ์ วัดราษฎร์บูรณะ  ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่อากาศหนาวจัดพระสงฆ์ต้องใช้วิธีก่อกองไฟเพื่อผิงไฟคลายความหนาวจากอากาศที่หนาวจัด เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายเป็นการป้องกันผลกระทบจากความหนาวเย็นที่จะทำให้พระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ชราภาพอาจอาพาต(ป่วย)ได้

ขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตรคลาดการณ์ พื้นที่จังหวัดพิจิตรจะคงมีอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 11 ถึง 16 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน   ประชาชนรวมถึงพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจึงต้องปรับตัวและหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย โดยนอกจากหาเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้วยังต้องใช้วิธีผิงไฟเพื่อคลายหนาวอีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่