รพ.บุรีรัมย์จัดวิ่งกับหมอหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน                

รพ.บุรีรัมย์จัดวิ่งกับหมอหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน                

โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างความรักสามัคคี และหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน  โดยมี ขรก.ประชาชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,500 คน

(24 ธ.ค.60) โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ศาลา 60 ปีโรงพยาบาลบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ปราศจากโรคภัย    ทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน  และเพื่อรายได้หรือทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์   แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานเปิดกิจกรรม  พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร  โดยการจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอในครั้งนี้ได้มีข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  บุคลากรในโรงพยาบาล  รวมถึงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   หน่วยงานราชการต่างๆ   และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งกว่า 1,500 คน

นพ.จรัญ     ทองทับ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  กล่าว่า  การจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอในครั้งนี้  ก็เพื่อต้องการปลุกกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ  ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  ทั้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีทั้งของบุคลากร และประชาชน  ส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินที่ได้รับบริจาค  ทางโรงพยาบาลก็จะนำไปเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน  หรือเสื่อมสภาพ  เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่