นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และคณะตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และคณะตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560เวลา 10:00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี , พันเอกจักรพงษ์ จันทน์สุทธิประภา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 1 , นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี , พล.ท.พาด สุเพ็ญ หัวหน้าหน่วยบริหารงานชายแดนไทย กัมพูชา และส่วนราชการจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา การต้อนรับ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนช่องอานม้าเพื่อติดตามการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ตำบลโซง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ช่องบก สามเหลี่ยมมรกต ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ / ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ผู้สื่อข่าว

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่