นักเรียน บ.เชิงดอยเขาภูพาน เผชิญภัยหนาว!! วอนผู้ใจบุญช่วย

นักเรียน บ.เชิงดอยเขาภูพาน เผชิญภัยหนาว!! วอนผู้ใจบุญช่วย

“เชิงดอยเผชิญภัยหนาว”โรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่ง  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในพื้นที่ชนบทอันห่างไกล

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงดอย ม.6 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร มีนักเรียนเพียง 37 คน บุคลากรทางการศึกษา 7 คน มีนายวัฒนา วรรณทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านเชิงดอยตั้งอยู่บนเขาสูงของเทือกเขาภูพาน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีผู้อาศัยประมาณ 70 ครัวเรือน อาชีพหลักส่วนมากเป็นเกษตรกร  ทำไร่-ทำนา หมู่บ้านห่างจากอำเภอกุดบากถึง 18 กม. และถนนออกจากหมู่บ้านก็เป็นดินลูกรังความยาวกว่า 4 กม. พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนมากจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของหมู่บ้าน 

บ้านเชิงดอย อ.กุดบาก ตั้งอยู่บริเวณเขาสูง ของเทือกเขาภูพาน

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยจะให้เด็กปลูกผัก เลี้ยงปศุสัตว์  ทำไร่-ทำสวน พึ่งตนเองเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  และจะประกอบอาหารรับประทานภายในโรงเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่าย นักเรียนมีความรักความสามัคคี อยู่อย่างมีความสุข แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ได้พรากความสุขไปจากเด็กนักเรียน  คือในช่วงเดือน พ.ย.- ก.พ. ของทุกปี ภัยหนาวจะมาเยือน

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูง โรงเรียนตั้งอยู่บนเขาภูพาน ส่งผลให้อุณหภูมิหนาวเย็นกว่าในเขตพื้นที่ราบ เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค.2560  ที่ผ่านมาตัวเมืองสกลนครวัดได้  8 องศา เพราะฉะนั้นที่บ้านเชิงดอยอุณหภูมิจะอยู่ที่ 3-4 องศา ซึ่งถือว่าหนาวจัด ครูต้องพาเด็กนักเรียนออกมาผิงไฟ ตากแดดเรียนหนังสือ นอกจากนี้ยังพบว่าบางปีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศานอกจากนี้ยังพบว่าเด็กๆ ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน  ยังขาดแคลนเสื้อและผ้าห่มกันหนาว ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีก็จะมีหน่วยงานภาครัฐตลอดจนองค์กรเอกชนนำสิ่งของมามอบให้กับเด็กนักเรียน โดยวันนี้มีช่อง 3 เมตตาธรรมมูลนิธิ จ.สกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ก็ร่วมกันนำเสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม ข้าวสาร  และขนมมามอบให้กับเด็กๆ   วันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ถึงแม้ฟันจะหลอ แต่ก็ยังน่ารัก-น่าเอ็นดู ดังนั้นหากบุคคลหรือองค์กรใดที่สนใจปันรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนบ้านเชิงดอย บนเทือกเขาภูพาน สามารถติดต่อมอบผ้าห่มกันหนาว ขนมหรือสิ่งของเพื่อช่วยน้องๆ ที่อยู่หมู่ที่  6 บ้านบ้านเชิงดอย ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180  อีเมล  [email protected]

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่