ยโสธรจัดงานวันแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาส

ยโสธรจัดงานวันแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาส

จังหวัดยโสธรจัดงานวันแห่ดาวของชุมชนชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยโสธรในเทศกาลวันคริสต์มาส เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูและเพื่อแสดงความรักต่อองค์ศาสดา หรือพระเยซูเจ้า

ที่ชุมชนบ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงานแห่ดาวของชุมชนชาวคริสต์ในเทศกาลวันคริสต์มาส โดยโบสถ์อัครเทวดามีคาแอล ร่วมกับชุมชนชาวซ่งแย้ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ของการจัดงานแห่ดาวโดยมีขบวนดาวขนาดใหญ่ ที่ประดับด้วยแสงไฟหลากสีสัน จำนวน 10 ดวง จากคริสต์ศาสนิกชน 10 ชุมชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยโสธร ได้นำดาวขนาดใหญ่ร่วมขบวนแห่ไปตามถนนวารีราชเดชและถนนภายในชุมชนซ่งแย้ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่บริเวณโบสถ์อัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ พร้อมตกแต่งตามเรื่องราวต่าง ๆ ของพระเยซูตั้งแต่ประสูติ นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสในทุกคนทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสนุกสนาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสได้ โดยนอกจากจะมีขบวนแห่ดาวขนาดใหญ่แล้วชาวชุมชนยังได้ร่วมกันประดับดาวขนาดเล็กอีกจำนวนกว่า 20,000 ดวง ตามแนวถนนภายในชุมชนและตามบ้านเรือนของตนเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไป ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น การแห่ดาวจึงเป็นการแสดงถึงความเชื่อความศรัทธา การส่งมอบความสุขความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งสีสันความสุขและรอยยิ้ม
บาทหลวงธวัธชัย จันทรกาญจน์ อธิการโบสถ์อัครเทวดามีคาแอลบ้านซ่งแย้ บอกว่า การจัดงานแห่ดาวของชาวชุมชนซ่งแย้ ซึ่งเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่มีอยู่ประมาณ 500 ครอบครัว ปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้ง 3 เพื่อเป็นการระลึกถึงการประสูติของพระเยซูเจ้า ซึ่งดาวหมายถึงแสงสว่างแห่งการนำทางไปสู่ความสุขความศรัทธาของชาวคริสต์ เมื่อเรามองดูดาวแล้วเราจะมีความสุขความสบายใจตามไปด้วย
โบสถ์อัครเทวดามีคาแอลบ้านซ่งแย้ เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลังใช้เสาไม้ขนาดใหญ่กว่า 227 ต้น และใช้ไม้มุงหลังคากว่า 1,000 แผ่น มีอายุกว่า 100 ปี ตัวโบสถ์รูปทรงที่สร้างขึ้นมีลักษณะแบบศิลปะไทย กว้าง 16 เมตร ยาว 57 เมตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่