ยโสธรอากาศหนาวเย็นทำให้ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกได้ดี

ยโสธรอากาศหนาวเย็นทำให้ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกได้ดี

อากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ส่งผลดีให้กับชาวสวนดอกไม้เมืองหนาวในจังหวัดยโสธร เพราะอากาศหนาวทำให้ดอกไม้เมืองหนาวสามารถออกดอกได้ดีและสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวสวนดอกไม้จึงเร่งเก็บผลผลิตส่งขายให้ลูกค้าได้ทันตามออเดอร์

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมไปทั่วพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลง ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นได้ส่งผลดีต่อชาวสวนดอกไม้เมืองหนาวที่บ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ได้พากันปลูกดอกไม้เมืองหนาวเพื่อส่งจำหน่ายโดยเฉพาะดอกเบญจมาศ ทำให้ในช่วงนี้ดอกไม้สามารถออกดอกได้ดีและสวยงามไม่มีศรัทตรูพืชดูแลได้ง่าย ไม่เหมือนกับช่วงที่มีอากาศร้อนจะมีศัตรูพืชจำนวนมากและดอกไม้ก็ออกดอกได้น้อยในช่วงนี้ดอกเบญจมาศออกดอกได้ดีและสวยงาม ชาวสวนดอกไม้จึงพากันเร่งเก็บดอกไม้ส่งขายให้กับลูกค้าได้ทันตามต้องการ โดยเฉพาะดอกเบญจมาศที่กำลังออกดอกอย่างสวยงามในช่วงนี้จะมีลูกค้ามาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากแต่ละวันไม่ต่ำกว่าวันละ 50-60 กิโลกรัม โดยจะส่งจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท
นางสะอาด สายทอง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ 1 บ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ชาวสวนดอกไม้ บอกว่า เนื่องจากในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตและออกดอกของดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวจึงทำให้ออกดอกสวยงามอีกทั้งดูแลได้ง่ายและดอกเบญจมาศก็กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเนื่องจากเป็นช่วงคริสต์มาศและใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย ตนจึงต้องเร่งเก็บดอกเบญจมาศส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาในแต่ละวันในช่วงนี้ตนจะเก็บดอกเบญจมาศส่งจำหน่ายวันละไม่ต่ำกว่า 50-60 กิโลกรัม โดยจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงที่สั่งจองดอกเบญจมาศเข้ามาทุกวัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่