สะพานสตูลเปอร์ลิส ฝีมือประธานหอคนใหม่

สะพานสตูลเปอร์ลิส ฝีมือประธานหอคนใหม่

65 ล้านบาทพิสูจน์ ฝีมือประธานหอคนใหม่ นำพาโครงการสตูล-เปอลิส   เกิดหรือไม่  ขณะที่คนสตูล  ยังต้องการโครงการนี้อยู่

ที่โรงแรมสินเกียรติบุรี  ดร.พิทักษ์สิทธิ์  ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้า จ.สตูล  ได้ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานถนนสตูล-เปอลิส เนื่องจากเป็นโครงการที่คนสตูลส่วนใหญ่ยังคงต้องการและรอคอยการเกิดของสะพานอยู่

ประธานหอการค้า จ.สตูล กล่าวว่า ขณะนี้ ได้มีบริษัทที่ต้องการและเล็งเห็นความสำคัญของสะพานสตูล-เปอลิสทุ่มงบกว่า 65 ล้านบาท  มาให้เพื่อใช้เป็นงบในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบสะพาน  โดยงบนี้  จะเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่ เดือน ต.ค.60  เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ ร่วม 3 เดือนเศษ แล้ว  และจะต้องให้เสร็จสิ้น เดือน ต.ค. 61  เพื่อจัดส่งเอกสารทั้งหมด  ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าน มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง  เพราะเป็นโครงการที่พี่น้องคนสตูล ต่างตั้งหน้ารอคอยมานาน  แต่ทุกครั้งโครงการจะถูกพับหรือ ล้มเหลวลง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ แต่ ณ วันนี้ ตนเองในฐานะประธานหอการค้า จ.สตูล  คนใหม่ก็พร้อมที่จะนำพาทัพ  ในการลงพื้นที่นับหนึ่งโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง  ไม่ว่า จะเกิดหรือไม่ตนเองก็  พร้อมที่จะ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  แต่อย่างไรก็ตาม  ทุกคนต้องการที่จะให้เกิดโครงการนี้  เพราะหากโครงการสะพานเปอลิสเกิด นั้นถือว่าเป็นการเปิดเมืองของ จ.สตูล อย่างถาวร และมั่นคง  เพราะ จ.สตูล เองเป็นจังหวัดที่  อยู่ฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลท้ายของประเทศไทย  มีลอยต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ทางทะเล  และทาง  วังประจัน ที่เราเคยลงสำรวจโครงการเพื่อจะก่อสร้างอุโมงค์ไปแล้ว แต่ไม่ผ่าน  ดังนั้น สะพาสตูล-เปอลิส ถือว่าเป็นสะพานที่ คนสตูล ต้องการมากที่สุดในขณะนี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่