ชาวท่าแร่เร่งประดับดาวเฉลิมฉลองคริสต์มาส “แห่ดาว” ที่เดียวในประเทศ!

ชาวท่าแร่เร่งประดับดาวเฉลิมฉลองคริสต์มาส “แห่ดาว” ที่เดียวในประเทศ!

ชาวท่าแร่เร่งประดับดาว ในงานประเพณี แห่ดาว ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของจังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2560 ที่บ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร มีชาวคาทอลิกเข้าร่วม 4 จังหวัด

แห่ดาว ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เตรียมจัดงานแห่ดาวคริสต์มาส ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี  ซึ่งเกือบทั้งพื้นที่ของชุมชนท่าแร่ จะเต็มไปด้วยดาวประดิษฐ์รูปแบบต่าง ๆ ฝีมือของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านท่าแร่ที่จะนำไม้ไผ่มาเหลา ก่อนจะผูกมัดทับไขว้กันเป็นโครงไม้รูปดาว แล้วติดกระดาษแก้วหลากสี นำมาประดับโบสถ์ บ้านเรือน รวมไปถึงขบวนรถแห่ดาวซึ่งถือเป็นไฮไลท์

เพื่อสืบสานความเชื่อความศรัทธาอย่างมีสีสันตามแบบวิถีชุมชนชาวอีสาน ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  แห่งเดียวในประเทศไทยที่ชาวคาทอลิกและนักท่องเที่ยวหลายหมื่นมาร่วมงาน  การแห่ดาวเริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1982 (พ.ศ. 2525) เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่ง ที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไปปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว

จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม “Star of Bethlehem” แต่ก็ไม่มีชาติใดมีพิธีแห่ดาวเช่นที่จังหวัดสกลนครนี้ซึ่งจัดสืบเนื่องกันมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น

กิจกรรมในงาน วันที่ 23 ธันวาคม ที่ชุมชนท่าแร่ พบกับขบวนแห่ดาวคริสต์มาส “มหัศจรรย์ สีสันดาวบนดิน” ขบวนรถแห่ดาวที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวรูปต่าง ๆ  ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียล อายุกว่า 100 ปี การประดับประดาบ้านเรือนด้วยดาว ไฟแสงสีระยิบระยับสวยงามตระการตา กิจกรรมสาธิตการทำดาว และถนนคนเดิน วันที่ 24 ธันวาคม พบกับชมขบวนแห่ดาวมือถือของคนในชุมชนท่าแร่ และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินับหมื่นคน แห่ไปรอบโบสถ์ท่าแร่ การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ถืออยู่ในมือ เข้าประกอบพิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ส่วนไฮไลท์ของการแห่ดาวอีกวันหนึ่งก็คือ วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับความอลังการของ “ดาวบนดินนับหมื่นดวง” ขบวนรถดาวกว่า 200 คัน จากชาวคาทอลิก 4 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ แห่ไปตามถนนโดยเริ่มจากบริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร แห่รอบตัวเมืองไปยังบริเวณจัดงาน ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง ทำให้ถนนในค่ำคืนนั้นกลายเป็นถนนสายดวงดาวที่สว่างไสว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับดาว และความหนาวเย็นได้ที่สกลนครในวันเวลาที่ระบุข้างต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่