ชาวบ้านร้องทุกข์!!ทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับพื้นที่จริง วอนภาครัฐช่วยแก้ไข

ชาวบ้านร้องทุกข์!!ทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับพื้นที่จริง วอนภาครัฐช่วยแก้ไข

วันที่ 21 ธ.ค. 2560  นายสลัด วารีย์ ส.อบต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ พร้อมด้วยนายฉลาด บุญรักษา ชาวบ้านดงสว่าง  ม.7 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน และเพื่อนบ้านร่วม 10 คน เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร  ยื่นหนังสือ ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ
โดยต้องการให้ภาครัฐชี้แจงแนวเขตระหว่าง ต.วาริชภูมิ และต.นิคมน้ำอูน ให้ชัดเจนเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวบ้านดงสว่างเสียโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในบางเรื่อง  เพราะทะเบียนราษฎร์ของหมู่บ้านไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยได้ยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรม อ.วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  และร้องทุกข์ต่อชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร  มีชาวบ้านบ้านดงสว่าง ม. 7 จำนวน 61ราย  จาก  50 ครอบครัว ลงชื่อในหนังสือดังกล่าว
นายอภิรุณ แก้วไพทูรย์ ปลัดอำเภอวาริชภูมิ รับหนังสือร้องทุกข์

นายฉลาด บุญรักษา ชาวบ้านดงสว่าง กล่าวว่า  กว่า 40 ปีแล้วที่เขตแดนบ้านดงสว่างไม่ชัดเจน  คือเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ.วาริชภูมิและอ.นิคมน้ำอูน  จะใช้บริเวณกึ่งกลางของห้วยแสดเป็นเส้นแบ่งเขต แต่ความเป็นจริงนั้นที่ตั้งหมู่บ้านดงสว่างอยู่ฝั่ง อ.วาริชภูมิ แต่ในทะเบียนราษฎร์กลับระบุว่าบ้านดงสว่างอยู่ในเขต อ.นิคมน้ำอูน  อาจเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ทะเบียนในยุคนั้น หรือเหตุอันใดพวกตนก็ไม่ทราบ

แต่ชาวบ้านดงสว่างจ่ายภาษีเป็นประจำทุกปี  เมื่อมีงบพัฒนาหมู่บ้าน ไม่รู้ต้องขอจากอำเภอหรือ อบต.ไหนถึงจะถูก  ภาครัฐจะอนุมัติงบมาให้หมู่บ้านก็ทำด้วยความยากลำบาก โดยเจ้าหน้าที่จะชี้แจงว่ากลัวผิดระเบียบเพราะที่ตั้งหมู่บ้านมันอยู่ในเขต อ.วาริชภูมิ ในหมู่บ้านก็จะเป็นถนนลูกรังซึ่งได้จากเงินบริจาคกันเอง ตลอดจนพระสงฆ์ท่านมีใจเมตตาสมทบทุน

ชาวบ้านดงสว่างส่วนมากก็จะประกอบอาชีพทำไร่ทำนา และมีฐานะค่อนข้างยากจนอยู่แล้ว  เมื่อมาเจอปัญหาเช่นนี้อีก จึงทำให้คุณภาพความเป็นอยู่ยิ่งย้ำแย่เข้าไปอีก ชาวบ้านอึดอัดและคับข้องใจมายาวนานจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วย

ถนนลูกรัง หมู่บ้านดงสว่าง ม. 7 จากเงินบริจาค

นายสลัด วารีย์ ส.อบต.วาริชภูมิ กล่าวว่า ชาวบ้านกลืนไม่ได้คายไม่ออก จากเรื่องทะเบียนราษฎร์หมู่บ้านไม่ตรงกับความเป็นจริง  และก็เกิดปัญหาเรื้อรังมานาน ก็อดสงสารชาวบ้านไม่ได้  วันนี้ตนจึงได้ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านลงชื่อขอความเป็นธรรมต่อภาครัฐ ให้ช่วยแก้ไขที่ตั้งหมู่บ้าน หรือชี้แจงเส้นเขตแดนระหว่างอำเภอให้ชัดเจน ชาวบ้านจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างถูกต้องสมบูรณ์ซะที

ซึ่งชาวบ้านทุกคนในบ้านดงสว่างก็เสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นประจำ จึงวอนหน่วยงานภาครัฐสนใจเรื่องดังกล่าวด้วย ด้านนายยงค์ชาย ภู่อ่าง นายก อบต.วาริชภูมิ กล่าวว่า ผมจะช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่โดยจะขอเป็นสื่อกลางในการประสานและติดตามความคืบหน้าจากอำเภอในการระบุเส้นเขตแดนและที่ตั้งของบ้านดงสว่างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

นายยงค์ชาย ภู่อ่าง นายก อบต.วาริชภูมิ รับหนังสือร้องทุกข์จากกลุ่มชาวบบ้านดงสว่าง ม. 7

นายอภิรุณ แก้วไพทูรย์ ปลัดอำเภอวาริชภูมิ  กล่าวว่า อำเภอรับเรื่องแล้วก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้โดยเร็ว และมีแนวทางอยู่ 2 ทาง วิธีแรกคือการประชุมร่วมกันระหว่าง 2 อำเภอ คือนิคมน้ำอูนและอำเภอวาริชภูมิ  เพื่อหาข้อสรุปแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านดงสว่าง ม. 7 ให้ถูกต้อง หรืออาจส่งเรื่องไปยังทะเบียนราษฎร์จังหวัดเข้ามาร่วมหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้าน ซึ่งอำเภอยินดีช่วยชาวบ้านดงสว่างอย่างเต็มที่ หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็จะแจ้งให้กับชาวบ้านได้ทราบต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่