องคมนตรีมอบผ้าห่มพระราชทานชาวด่านซ้ายและนาแห้ว

องคมนตรีมอบผ้าห่มพระราชทานชาวด่านซ้ายและนาแห้ว

เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 60 ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี นำผ้าห่มพระราชทาน มามอบกับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนอำเภอด่านซ้าย 1,000 คน เข้าร่วมมอบผ้าห่มพระราชทาน

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย ได้กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์สภาวะอากาศหนาว ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประกอบด้วย 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 1,732 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีที่ราบลุ่มเป็นบางแห่ง เฉลี่ยประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา ในทุกๆปีจะได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุม ทำให้สภาพอากาศทั่วไปมีลักษณะหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะในห้วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ราษฎรในพื้นที่จะประสบปัญหากับสภาพอากาศหนาวเย็น และจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นดังกล่าวได้ส่งผลให้ราษฎร ผู้ยากไร้และด้วยโอกาสทางสังคม รวมทั้งเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีฐานะยากจน ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากมาสามารถจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ

จากการสำรวจข้อมูล ราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ที่มีความต้องการรับความช่วยเหลือเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวน 10 ตำบล 99 หมู่บ้านจำนวน 6,930 คน โดยเฉพาะในวันที่18-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา อำเภอด่านซ้าย มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8-12 องศาเซลเซียส  จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นจำนวนมาก และวันนี้ทางอำเภอด่านซ้าย ได้นำประชาชนประสบสภาวะอากาศหนาว มารับผ้าห่มพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ 1,000 คน ที่ได้เข้ารับมอบ

ภาพข่าว: วสันต์ สุนา จังหวัดเลย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่