เปิดเทศกาลปีใหม่ม้งที่เข็กน้อย ดึงวีถีชีวิตและพิธีกรรมชนเผ่าม้งเสริมท่องเที่ยว

เปิดเทศกาลปีใหม่ม้งที่เข็กน้อย ดึงวีถีชีวิตและพิธีกรรมชนเผ่าม้งเสริมท่องเที่ยว

นายวรพจน์ แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่ม้ง ที่ลาน อบต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ ท่ามกลางราษฎรชาวม้งจำนวนมากนำโดยนายสุวิทย์ แสนยากุล นายก อบต.เข็กน้อย นอกจากนี้ยังมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อและนางจิรารัตน์ มีงาม ผอ.ททท.สำนักงานพิษณุโลกเข้ามร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยเทศกาลปีใหม่ม้งเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว โดยชาวม้งที่ไปทำงานในต่างจังหวัดหรืออยู่อาศัยต่างประเทศ จะเดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว

โดยในเทศกาลดังกล่าวนอกจากชาวม้งจะแต่งกายในชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามแล้ว มีการละเล่นอาทิ การโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวชาวม้ง การตีลูกข่าง การยิงหน้าไม้ จนมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและร่วมโยนลูกช่วงอย่างสนุกสนานด้วย สำหรับการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคมนี้

นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ประเพณีปีใหม่ม้งถือเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าม้ง ซึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็ใช้วิถีชีวิตของราษฎรชาวม้งมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่ดูแลด้านความปลอดภัยเป็นมิตรกับธรรมชาติ และในด้านวัฒนธรรมซึ่งชาวม้งมีวิถีชีวิตและมีขนบธรรมเนียมหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยจะเห็นได้จากปีนี้ซึ่งมีการจำลองบ้านพักของม้งขาวและม้งดำ ทำให้เห็นความแตกต่าง จนสามารถอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะเพิ่มพิธีกรรมของชนเผ่าเพื่อให้เห็นถึงความต่าง จนสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่