กองบัญการกองทัพไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือ+พัฒนาส่งเสริมส้มโอดังเชียงรายและชนเผ่าเมี่ยน

กองบัญการกองทัพไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือ+พัฒนาส่งเสริมส้มโอดังเชียงรายและชนเผ่าเมี่ยน

ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ยามรบเรารบยามว่างเราพัฒนา หน่ายทหารพัฒนาเคลื่อนที่35 ลงพื้นที่ช่วนเหลือพี่น้องประชาชนตำบลหล่ายงาว

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 18 ธันวาคม 2560 พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน โดยมีนายคำรณ ศรีโพธิ์นายอำเภอเวียงแก่น นายสมพงษ เทพไหว นายกเทศบาลตำบลหล่ายงาว จังหวัดเชียงราย และชาวบ้านหล่ายงาวกว่า 4 หมู่บ้าน จำนวน 200คนเข้าร่วม
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35 ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหล่ายงาว ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายกว่า 4 หมู่บ้าน จึงได้จัดโครงการประชารัฐลงช่วยเหลือคนในชุมชน 4โครงการ โครงการที่1 ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ยาประจำบ้าน อุปกรณ์การเรียนการกีฬา และบริการตรวจสุขภาพให้คนในชุมชน
โครงการที่2 สร้างฝายชะลอน้ำบ้านหล่ายงาวหมู่1ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย มีความยาว 20 เมตรกว้า 3 เมตร สูง1.5เมตร เพื่อให้ในช่วงฤดูแล้งสามารถกักเก็บน้ำไว้รดสวนสมโอกว่า2,000 ไร่ เนื่องจากผลผลิตสมโอ ที่ตำบลหล่ายงาว มีรดชาติอร่อยที่สุดของจากหวัดเชียงราย สามารถออกผลผลิต 50 ล้านลูกต่อปี มูลค้านับร้อยล้านบาท คนในตำบลหล่ายงาวส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นทำสวนส้มโอ ทางกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่35 เล็งเห็นความเดือดร้อนของคนในชุมชนหล่ายงาว จึงทำการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกสวนสมโอ ส่งผลผลิตออกต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำสามารถป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพังได้
ส่วนโครงการที่ 3 ทางกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35 ได้ปลูกสร้างโรงทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใหม่บ้านหล่ายงาวหมู่1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีขนาด 6 คูณ 15 เมตร เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางชุมชนบ้านหล่ายงาวหมู่1 ได้ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์กลางชุมชน ทำให้ส่งกลิ่นทั่วหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นปุ๋ยหมักอินทรีย์ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงย้ายที่ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้ ทางกองบัญชากองทัพไทย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 ลงพื้นที่สำรวจ ได้จัดสร้างโรงผลิตปุ๋ยขึ้นใหม่ ห่างจากชุมชน 1.5 กม.อีกทั้งการสร้างทำโรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ขึ้นมาใหม่ มีบริเวณพื้นที่กว้างทำให้สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้เพิ่มขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นจากก่อนหน้าสามารถผลิตได้40ตันต่อปี ปุ๋ยหมักอินทรีย์ผลิตขึ้นเพื่อจะนำไปใช้สวนส้มโอของคนในชุมชนเอง
โครงการที่4 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บผ้าให้ชนเผ่าเมี่ยน บ้านทุ่งคำ หมู่ 2 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กว่า60 หลังคาเรือน เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำสวนทำไร่ หลังหมดฤดูทำสวนทำไร่ชาวบ้านไม่มีงานทำ
คนในชุมชนเผ่าเมี่ยนพากันออกหางานทำนอกพื้นที่ ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่35 สร้างอาคารชั้นเดียวขนาด 6 คูณ 9 หลังใหม่ขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้หญิงและผู้สูงอายุในชุมชนสร้างรายได้ โดยจัดซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าจำนวน 4 เครื่อง เพื่อให้ตัดเย็บได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ก่อนหน้าคนในชุดชนเผ่าเมี่ยนจะเย็บผ้าด้วยมือทำให้ล่าช้า ส่งตามสั่งออเดอร์ไม่ทัน
กลุ่มหญิงชนเผ่าเมี่ยน จะตัดเสื้อ กระเป๋า กางเกง และพวงกุญแจ ส่งตามออเดอร์ ที่มีกลุ่มแม่ค้าต่างจังหวัดสั่งออเดอร์มารับถึงที่ และทางกองบัญชากองทัพไทยยังโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่35 เตรียมสร้างทางถนนเส้นทางยากลำบากให้ชุมชนตำบลหล่ายงาม อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ทุรกันดารต่อไป

ข่าวโดย: สราวุธ คำฟูบุตร ภาพ:พลเชษฐ์ จักรวาลไพศาล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่