ระนองจัดอบรมสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

ระนองจัดอบรมสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมกับนายจ้าง ผู้ประกอบกา อบรมสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2561 ที่ห้องแก้วเจ้าจอม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ระนอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว ในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยมีนายจ้าง ผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่