นครปฐม-สภาอุตสาหกรรมมอบจักรยาน 100 คันให้กับโรงเรียน

นครปฐม-สภาอุตสาหกรรมมอบจักรยาน 100 คันให้กับโรงเรียน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยาน 100 คันให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมบริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน โดยนายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะมีกำหนดครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ. 2560 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ได้ยืมเรียนเพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยโครงการในปี 2559 – 2560 ได้มอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 7,000 คัน ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมได้รับการสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 50 คัน และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมบริจาคอีกจำนวน 50 คัน รวมจักรยานที่มอบให้โรงเรียนในจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น จำนวน 100 คัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่