ค่ายเยาวชนภูเก็ตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 64

ค่ายเยาวชนภูเก็ตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 64

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดโดยมีเยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบ้านไม้ขาวและโรงเรียนบ้านสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่