ภูเก็ตเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ภูเก็ตเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีทุกคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยได้มีการหารือการวางกรอบแนวทางในการเตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ภายใต้การรณรงค์ 7 วันปลอดภัย

ใช้ชื่อการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ ว่า “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” กำหนดใช้ 6 มาตรการหลักในการลดอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเล ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม,มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ,มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว,มาตรการความปลอดภัยทางน้ำและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่