สองปู่หลานระนอง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

สองปู่หลานระนอง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

พบสองปู่หลานเกษตรกรสานต่อเดินตามรอยพ่อหลวงปลูกพริกไทยใน อ.เมือง จ.ระนอง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ได้ผลผลิตงอกงามสร้างรายได้ภายในครัวเรือน สามารถเลี้ยงตนเองและบุคคลในครอบครัวสร้างความสุขได้แบบพอเพียงพ่ออยู่พอกิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้พบส่วนพริกไทยที่กำลังงอกงามบนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ของ นายมนัส วรพันธ์ เกษตรกร อายุ 85 ปี เจ้าของสวนพริกไทย ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ โดยปลูกแซมลงบนพื้นที่ว่างจากเนื้อที่สวนปาล์มที่ปลูกไว้ 12 ไร่ โดยหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีหลานชายวัย 32 ปีคอยช่วยเหลือ

นายมนัส วรพันธ์ กล่าวว่า เดิมทีตนเองมีอาชีพรับราชการที่ สนง.โยธาธิการระนอง และเคยได้มีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 สมัยที่ท่านได้เคยเสด็จประพาสจังหวัดระนอง เมื่อปี พ.ศ.2502 และสร้างแรงบันดาลใจให้ตนยึดถึอตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านตลอดเรื่อยมา โดยได้เริ่มทำมาตั้งแต่อายุ 25 ปี โดยปลูกปาล์ม และปลูกผักสวนครัว แต่ปีนี้ตนเองอายุมากแล้ว ปลูกผักไม่ค่อยไหว จึงหันมาปลูกพริกไทย ซึ่งพริกไทยที่ปลูกมีอยู่ 2 สายพันธ์ุ คือ พันธ์อินเดียและพันธ์พันธุ์ซีลอน และยังปลูกผักพื้นบ้าน เช่น ผักเหลียง ผักหวาน ชะอม สับปะรด และผลไม้ชนิดอื่นๆอีกในแบบผสมผสานกัน  โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง และใช้วัสดุ วัตถุดิบในสวนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทำปุ๋ยหมัก น้ำสกัดชีวภาพและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชใช้เองมาโดยตลอดกว่า 50 ปี ทำให้พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 100% เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะพริกไทย ผลผลิตที่ออกมามีร้านค้าสั่งจองหมดเนื่องจากปราศจากสารพิษ และเม็ดโต รสชาดเผ็ดร้อนมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก และที่สำคัญทำให้มีรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ทำให้ครอบครัวมีความสุข ไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ไข่ และปลาดุก อีกด้วย

สวนของลุงมนัส วรพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 72/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ยังได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ เรื่อง การผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  แนวทางการจัดการฟาร์ม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและเพื่อให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่สนใจสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสวนของตนเองได้ตามศักยภาพเพื่อสร้างรายได้สู่ครัวเรือน

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่