พริกกาฬสินธุ์เผ็ดจี๊ดพุ่งกิโลละ 70 บาท (มีคลิป)

พริกกาฬสินธุ์เผ็ดจี๊ดพุ่งกิโลละ 70 บาท (มีคลิป)

ติดตามราคาสินค้าภาคการเกษตรที่กาฬสินธุ์ หลังน้ำลดและอากาศเริ่มหนาวเย็น พืชสวนราคาพุ่งสูง โดยเฉพาะพริกขายราคากิโลกรัมละ 70 บาท ส่วนกะหล่ำปลีขายยกถุงๆละ 120 บาทเทียบชั้นเนื้อหมู ขณะที่ราคามะนาวสวนขยับขายลูกละ 2 บาท ส่งผลราคาอาหารจานเดียวอาจจะขยับขึ้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จากการติดตามภาวะราคาสินค้าที่ตลาดเกษตร เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งและปลีกรายใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าภายหลังน้ำลดราคาสินค้าประเภทพืชผักสวนครัวยังมีราคาสูงในหลายรายการ ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะผลจากการปรับราคาสินค้าภาคการเกษตร ซึ่งแม่ค้าอ้างว่ามีผลผลิตน้อย เริ่มหายาก เพราะพื้นที่เพาะปลูกเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็น

การสำรวจตลาดครั้งนี้ นายวินัย เนตรวงศ์ พ่อค้าผักตลาดเกษตร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่าพืชสวนครัวมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาพริกสวน ขยับราคาจากเดิมกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 70 บาท กะหล่ำปลีขายยกถุงปกติถุงละ 50-60 บาท ปัจจุบันขายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท เทียบเท่าราคาเนื้อหมูสด ส่วนมะนาวก็ขยับราคาขึ้นเป็นขายลูกละ 2 บาท นอกจากนี้ราคาพืชสวนยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้นทุกรายการ แต่ก็ยังดูปริมาณว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจ ราคาอาหารจานเดียวที่ในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่จานละ 25-30 บาท ก็จะมีการขยับเพิ่มเป็นจานละ 30 บาท เป็นอย่างต่ำที่จะกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน

อย่างไรก็ตามด้าน พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมที่จะทำการสุ่มตรวจตราชั่ง และตรวจเช็คราคาสินค้าในตลาดทุกชนิด เพื่อป้องกันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสด อาหารทะเล ซึ่งก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่