ไทย-กัมพูชาประชุมร่วมสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT อาเซียน+6

ไทย-กัมพูชาประชุมร่วมสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT อาเซียน+6

สระแก้ว –  ประเทศไทย-กัมพูชา จัดประชุมร่วมสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและนวัตกรรม CLMVT อาเซียน+6

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูษิต สมจิตต์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและนวัตกรรม หรือ CLMVT อาเซียน + 6  ที่โรงแรมอินโดจีน ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยฝ่ายประเทศไทย มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คนและฝ่ายกัมพูชา มี นายงอ เทงจรูญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย, นายเฮือง โซ๊ะกุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง พร้อมคณะฯ จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน

นายภูสิต กล่าวว่า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนไทย-กัมพูชา และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านเอกชน ซึ่งตลาดการค้าชายแดนของจังหวัดสระแก้ว เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งไทย กัมพูชา และต่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะตลาดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก อ.อรัญประเทศ หรือที่เรียกกันในชื่อ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าอุปโภค บริโภคอย่างหลากหลายเกือบทุกชนิดให้ประชาชนไทย กัมพูชา ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน จนปัจจุบันกลายเป็นต้นแบบในพื้นที่ชายแดนต่าง ๆ ของไทย

ทั้งนี้ ตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ถือเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว และใหญ่ที่สุดในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด ตั้งแต่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด นอกจากนั้น พื้นที่สระแก้วยังมีตลาดการค้าบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ ตรงข้ามบ้านพนมมาลัย อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ,ตลาดการค้าบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด ตรงข้ามบ้านกิโล 13 อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง ซึ่งเป็นตลาดการค้าขายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ จ.สระแก้ว และอยู่ระหว่างการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งที่ 2 ในช่วงต้นปี 2561 นี้ด้วย.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่