ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมนายกเหล่ากาชาดมอบบ้านผู้ยากไร้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมนายกเหล่ากาชาดมอบบ้านผู้ยากไร้

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบบ้าน ในโครงการ บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมนาง อังคณา หัตถกิจโกศล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมอบบ้านให้แก่ ครอบครัวนายจันทร์ ทรัพย์หล่ำ สืบเนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไห้อำเภอหนองไผ่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อจัดสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ในโครงการ บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้พิจารณาบ้านนาย จันทร์ ทรัพย์หล่ำ อายุ ๗๘ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๑ บ้านยางงาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพร่างกายป่วยพิการ หูตึง และลิ้นไก่สั้น อยู่กับภรรยาชื่อนาง แจ๋ เพชรเกิด อายุ ๗๘ ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีสัญชาติ มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อนาย เจษฎา เพชรเกิด อายุ ๔๑ ปี ป่วยเป็นโรคประสาท รักษาไม่ต่อเนื่องปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุทำให้การใช้ชีวิตลำบากมาก

บ้านหลังดังกล่าวใช้งบในการก่อสร้าง ๑๐๔,๙๖๔ บาทได้รับงบประมาณจาก เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทและมีผู้บริจาคเพิ่มเติมแต่ยังไม่พอกับจำนวนที่ก่อสร้างจึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติม เรื่องการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากชุดทหารช่าง ม.พัน.๑๓ และผู้นำท้องถิ่นพร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการดำเนินการทาสีในตัวบ้านจนแล้วเสร็จ  นาย ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ ได้กล่าวรายงาน รวมถึงกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่และหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนได้เข้าร่วมงาน ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเดินทางกลับได้ควักเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้กับนายจันทร์และนางแจ๋เพื่อไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.

ข่าวโดย. ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่