พาณิชย์ออกตรวจ “กระเช้า”สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

พาณิชย์ออกตรวจ “กระเช้า”สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

พาณิชย์ออกตรวจ ร่วม สคบ. ทำงานเชิงรุกดูแลราคากระเช้าสินค้าช่วงก่อนเทศกาล ป้องปรามผู้ประกอบการต้องแสดงป้ายราคาให้ชัด ราคาต้องเป็นธรรม ผิดปรับ หรือร้องสายด่วนคุ้มครอง 1569

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น.  นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สนง.คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร น.อ.หญิงสายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญ  ก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

พร้อมขอความร่วมมือมายังผู้จำหน่ายให้มีความรับผิดชอบในการจัดกระเช้า ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่จะนำมาจัดกระเช้าอย่างละเอียด โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องฉลากผลิตภัณฑ์ต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ  ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน  วันนี้ออกตรวจสอบสถานประกอบการ 6 แห่งในจังหวัดสกลนคร

นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ภาครัฐให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ค้ากำไรเกินควร  สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพ  โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลสำคัญตามห้างสรรพสินค้า   ร้านต่างๆ ก็จะนำกระเช้าออกมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก  พาณิชย์จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ก็ได้ออกตรวจสอบราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีหากประชาชนพบสินค้าหรือกระเช้าของขวัญที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่มีป้ายแสดงสินค้า  หรือป้ายไม่ตรงกับสินค้าภายในกระเช้า  หรือพบสินค้าหมดอายุ  สามารถร้องเรียนได้ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร  สนง.คุ้มครองผู้บริโภค  หรือศูนย์ดำรงธรรมได้  สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เรายินดีและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกคน  โทษของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่แสดงราคา  หรือค่าบริการไม่ตรงกับป้าย  จะมีความผิดปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่