ชัยนาท ชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและปลาร้าดีเมืองสาปยา 19-23 ธ.ค.นี้

ชัยนาท ชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและปลาร้าดีเมืองสาปยา 19-23 ธ.ค.นี้

นายพูลสิทธิ์  ศีติสาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท   เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ อำเภอสรรพยา กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและปลาร้าเมืองสาปยา  ณ บริเวณตลาดบางกระเบื้อง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม นี้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ให้ผ่านกระบวนการผลิตอาหารเบื้องต้น หรือ (Primary GMP) และผลิตภัณฑ์ได้รับการขอขึ้นทะเบียน อย. เพื่อควบคุมการผลิตอาหารในแหล่งผลิตให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักสากล รวมถึง เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและแปรรูปปลาร้าให้มีความปลอดภัย   เป็นสินค้าสำคัญของอำเภอสรรพยาและจังหวัดชัยนาท อันจะนำมาสู่การเพิ่มรายได้ และเพิ่มรายได้มวลรวมของจังหวัดชัยนาทต่อไป

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป การประกวดร้องเพลง คาราวานสินค้า การแสดงดนตรี และเพลงเล่าเรื่องเมืองสาปยา พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารของดีสรรพยา กำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่