ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท เตือนระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท เตือนระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ศูนย์ ปภ.เขต 16 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  ในปี 2559 จังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด คือ จังหวัดลพบุรี มียอดผู้เสียชีวิต 190 ราย

รองลงมาคือจังหวัดชัยนาท  ผู้เสียชีวิต  74 ราย ส่วนในปีนี้ 2560  สถิติ ล่าสุด จังหวัดลพบุรี มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 240 ราย จังหวัดชัยนาท 62 ราย สาเหตุหลักที่จังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด เพราะจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมา เป็นเมืองใหญ่ และยังเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา   จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16

ส่วนถนนที่เกิดเหตุนั้น ร้อยละ 60 บนถนนสายรอง เช่น เส้นทางระหว่างอำเภอ และอีกร้อยละ 40 เกิดบนถนนสายหลัก ไม่ว่าจะเป็นสายเอเชีย หรือว่าถนนพหลโยธิน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักยานยนต์ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่เคารพกฎจราจร การแก้ไขปัญหาดำเนินการตามลำดับความรุนแรงของในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จะไปแก้ในจุดนั้นก่อน และค่อยมาแก้ปัญหาในจุดที่รองลงมา

ทั้งนี้ ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลที่ประชาชนจะรื่นเริงสรรสรรค์ เพราะฉะนั้น  อุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เคราะห์กรรม แต่เป็นสิ่งที่เราป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ จึงฝากความห่วงใยไปยังประชาชนว่า เฉลิมฉลองแก่พอสมควร เมาอย่าขับ ถ้ารู้ว่าเมาให้หาคนขับรถมาด้วย เพราะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญ คือ ในเรื่องของวินัยจราจร เพราะอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 เกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัยจราจรอีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่