ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่สกลนคร

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่สกลนคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดสกลนคร

เมื่อเวลา 10.12 น. วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบ จากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจังหวัดสกลนคร ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ   จำนวน 1,000 ผืน ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของอำเภอที่อยู่ติดกับเทือกเขาภูพาน สำหรับอำเภอนิคมน้ำอูน ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 29 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 13,804 คน และอำเภอกุดบาก ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 40 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 31,971 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จังหวัดสกลนครที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นดังกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่