เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561

เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561

วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัปปะรดภูเก็ต แถลงข่าว อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน เปิดตลาดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561

ด้วยเอกลักษณ์ผลทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน “สัปปะรดภูเก็ด” ที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practices) มีความปลอดภัยไร้สารเคมีโดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์ออร์แกนิก

การจัดโครงการเปิดตลาดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ ตามความเชื่อของชาวภูเก็ตที่ว่าการใช้สับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของการไหว้บูชาช่วงตรุษจีน ตามชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรดว่า “อ่องหลาย” เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งจุดเด่น อัตลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดภูเก็ต
 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนา, ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกษตรกร ให้มีช่องทางการจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน, ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่