ทริปตามรอยพระราชดำริฯ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำพี้ สักการะพระธาตุนาดูน ชมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์

ทริปตามรอยพระราชดำริฯ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำพี้ สักการะพระธาตุนาดูน ชมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์

มหาสารคาม – ทริปตามรอยพระราชดำริฯ ชื่นชมความสำเร็จโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ สักการะองค์เจดีย์พระธาตุนาดูน ชมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นำสื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และ อปมช. (อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และตามรอยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ที่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตามเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม และราษฎรบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทั้งสองพระองค์ ทรงปลูกต้นพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่สองต้น ให้ร่มเงามาถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกับการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรยากจน

จากนั้นได้เดินทางต่อไปลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามรอยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ทรงประกอบพิธี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นับจากวันนั้น องค์เจดีย์พระธาตุนาดูน และพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญแห่งนี้ ก็กลับเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาสารคาม และพุทธศาสนิกชนมาตราบเท่าทุกวันนี้ และทรงปลูกต้นลั่นทมแดง (ลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม หน้าบริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ตามรอยพระราชดำริ-มหาสารคาม

ปิดท้ายกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรกู่สันตรัตน์ ตำบลสันตรัตน์ อำเภอนาดูน เมื่อวันพธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2514 เวลา 16.25 น. พร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบกู่สันตรัตน์ ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกู่สันตรัตน์ ประกอบด้วย นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัดอำเภอนาดูน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในตำบลกู่สันตรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์ ชมโบราณวัตถุสำคัญจำนวนมาก ที่ขุดพบในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี และถือเป็นการได้สัมผัสโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จริง เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนและชาวชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่