หนองคาย เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

หนองคาย เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

หนองคาย-เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เปิดขายทุกวันพุธของสัปดาห์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่าย รวม 92 ราย

เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ (13 ธันวาคม 2560) ที่บริเวณถนนข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือในหลายกระทรวง และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท โดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ในระหว่างวันที่  10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดหนองคายมีผู้สนใจมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,146 ราย และให้ทุกจังหวัดดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐให้ครบทุกประเภท โดยครั้งแรกให้พิจารณาตลาดประชารัฐที่มีความพร้อมก่อน ซึ่งจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ (Grand Opening) ของจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับวันนี้เป็นการเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จุดอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งจะทำการขายสินค้าในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายทั้งสิ้น 92 ราย แยกเป็นผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 30 ราย ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 62 ราย มีประเภทสินค้าที่นำมาขายหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์โอท็อป อาหารพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์ข้าว สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ของที่ระลึกของฝาก และสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ.

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่