คัดเลือก.!! กาญจน์แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติคัดเลือกเขต 7

คัดเลือก.!! กาญจน์แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติคัดเลือกเขต 7

กาญจนบุรี-จังหวัดกาญจนบุรี เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7) เพื่อคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันกีฬา เขต 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7) โดยมี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาทั้ง 8 จังหวัด เข้าร่วมจำนวนมาก

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7) ในระหว่างวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2560 โดยการแข่งขันครั้งนี้มี 8 จังหวัด เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาเขต 7 จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,420 คน เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมทีม จำนวน 585 คน รวม 3,005 คน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายกต่อไป./มานพ บุตรเนียม ภาพข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่