สกลนคร วันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ตชด.วีรบุรุษนักรบไทย

สกลนคร วันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ตชด.วีรบุรุษนักรบไทย

ตชด. 23 จัดงานวัน สถาปนาค่ายค่ายศรีสกุลวงศ์  ปีที่ 28 กว่า 200 หน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนครคนแรก

“สถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์”   วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม รักษาการผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยสักการะ พระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองคนแรกของสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสกลนคร ตลอดจนหน่วยราชการ และองค์กรเอกชนเข้าร่วมกว่า 200 หน่วยงาน

พระศรีสกุลวงศ์เป็นราชทินนามของ ท้าวโง่นคำ บุตรราชวงศ์ ( อิน ) เกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น 15 ค่ำ ปีกุน ตรงกับวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2382 ในพุทธศักราช 2420 พระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้พระศรีสกุลวงศ์ ( โง่นคำ ) เป็นอุปฮาดและท้าวฟองเป็นราชวงศ์ ตำแหน่งผู้บริหารเมืองสกลนคร อันเป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2421 พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์ (ปิด) เป็นพระยาประจันตะประเทศธานี เป็นเจ้าเมือง พระยาประจันตะประเทศธานี ( โง่นคำ )ได้รับราชการในตำแหน่งเจ้าเมืองสกลนคร จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลาของการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไปตามยุคสมัยในหลาย ๆ ด้าน จนถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในปีพุทธศักราช 2466 รวมอายุ 86 ปี

จึงตั้งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 176 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2529 จึงให้ วันที่ 12 ธันวาคม เป็นวันก่อตั้งค่ายศรีสกุลวงศ์ พร้อมกับสร้างอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระศรีสกุลวงศ์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดน ก็ทำหน้าที่ปฏิบัติการเป็นนักรบคล้ายกับทหาร

มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขคล้ายพลเรือน ปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย และช่วยเหลือประชาชนยามเมื่อมีภัย หลังจากพิธีวางพวงมาลาได้มีการมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ ตชด.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ข่าว ตชด.23
ตชด.23 ขานรับนโยบาย!!ตัดผมสั้น แต่งกายเนี้ยบ วินัยเคร่งครัด  

ตชด.23 อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย อ.กุดบาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่