ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ปิด”กิ่วแม่ปาน”ฟื้นฟูธรรมชาติ5เดือน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31ตุลาคม 2561 เพื่อคืนสภาพป่าให้ธรรมชาติ และป้องกันอันตรายในช่วงฤดูฝน  นายรุ่ง หิรัญวงษ์ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด