ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

เป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310  ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 813,852 คน แบ่งเป็น 16 อำเภอ และเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการต่าง ๆ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

หมดกันอนาคต กรมศิลปฯไม่ต่อสัญญาเช่าส้วม

         สองแม่ลูกร้องสื่อ”ขอความเป็นธรรม”โวยศิลปากรยกเลิกสัญญาเช่าส้วม  ไม่แจ้งล่วงหน้า แต่ให้ต่างชาติทำต่อ  วอนเห็นใจครอบครัวลำบาก นางบุญนาค โกมินทร์ อายุ 36 ปี พร้อมด้วยนางวัลลา มาลัย อายุ 58 ปี มา […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด