ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8,299.46 ตางรางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำภาชี มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์ รวมทั้งความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม  ปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี อีกทั้งผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างผ้าทอพื้นเมือง และเครื่องจักสาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด